หัวหินซาฟารี แอนด์ แอทเวนเจอร์ปาร์ค

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ค และทรูเรด รับส่วนลดค่ารูปถ่ายทันที 50 บาท (จากปกติราคา 200 บาท)

ทรูแบล็ค ทรูเรด
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู รับส่วนลดค่ารูปถ่ายทันที 50 บาท

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์