ข้อมูลร้าน บ้านบ่อ Coffee & Tea

ข้อมูลร้าน บ้านบ่อ Coffee & Tea

ร้านบ้านบ่อ Coffee & Tea ม.2 ซ.วัดใหญ่ ทางหลวงชนบท สค.2020 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000