ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา

161/1 หมู่ 3 แขวงบางบ่อ เขตบางบ่อ สมุทรปราการ 10560