สิทธิประโยชน์

  ลูกค้าทรู ใช้ 399 ทรูพอยท์ แลกรับบัตรศูนย์อาหารมูลค่า 100 บาท

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 100 ทรูพอยท์ แลกรับบัตรศูนย์อาหารมูลค่า 100 บาท เฉพาะวันพุธสุดท้ายของเดือน

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 19 ทรูพอยท์ แลกรับน้ำดื่ม 1 ขวด

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์