ข้อมูลร้าน 912042

ข้อมูลร้าน 912042

เซ็นทรัล หาดใหญ่ Food Park ชั้น 4 เลขที่ 1518, 1518/1, 1518/2 ถนนกาญจนวณิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110