ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต (จ.บุรีรัมย์)

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต (จ.บุรีรัมย์)

225 ถ.ประจันตเขต ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

66-878728938