ข้อมูลร้าน ร้านลูกชิ้นระเบิด

ข้อมูลร้าน ร้านลูกชิ้นระเบิด

20 ซอย เสนารักษ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400