โรงแรมเวียงท่าแพ รีสอร์ท

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ค รับส่วนลด 50% ห้องพัก

ลูกค้าทรูแบล็ค
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูเรด รับส่วนลด 30% ห้องพัก

ลูกค้าทรูเรด
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู รับส่วนลด 15% ห้องพัก

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์