สิทธิประโยชน์

  ลูกค้าทรูแบล็ค รับส่วนลด 50% ห้องพัก

  ลูกค้าทรูแบล็ค
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูเรด รับส่วนลด 30% ห้องพัก

  ลูกค้าทรูเรด
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู รับส่วนลด 15% ห้องพัก

  ลูกค้าทรู
  รับสิทธิ์