ข้อมูลร้าน ติ่งส้มตำ (จ.บุรีรัมย์)

ข้อมูลร้าน ติ่งส้มตำ (จ.บุรีรัมย์)

สำนักงานมาเลเรีย ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170

66-813894560