ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนป้าหนู

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนป้าหนู

77/3 ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนป้าหนู ทางหลวงชนบท ปท.4001 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120