ข้อมูลร้าน โอ้ มายด์ เบรค คาเฟ่ แอนด์ เบเกอรรี่

ข้อมูลร้าน โอ้ มายด์ เบรค คาเฟ่ แอนด์ เบเกอรรี่

12 ถนน กาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250