ข้อมูลร้าน ชวนชิม เต้าทึง น้ำลำใย นมสด

ข้อมูลร้าน ชวนชิม เต้าทึง น้ำลำใย นมสด

56/12 ถนน เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160