สิทธิประโยชน์

    ลูกค้าทรู ฟรี ปาท่องโก๋ 5 บาท เมื่อซื้อน้ำเต้าหู้ 50 บาท

    ลูกค้าทรู
    รับสิทธิ์