ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวโต๊ะส่วนลุมพลี

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวโต๊ะส่วนลุมพลี

15 หมู่1 ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000