ข้อมูลร้าน ร้านติ๋มตำนัว

ข้อมูลร้าน ร้านติ๋มตำนัว

534/5 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000