ข้อมูลร้าน เก๋าเก๋า ไก่ย่างแดง

ข้อมูลร้าน เก๋าเก๋า ไก่ย่างแดง

16/8 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110