สิทธิประโยชน์

  ลูกค้าทรู ใช้ 90 ทรูพอยท์ = 15 สิทธิ์ ลุ้นรับ กระเป๋า CHANEL รุ่น Flap Bag มูลค่า 246,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 9 ทรูพอยท์ = 1 สิทธิ์ ลุ้นรับ กระเป๋า CHANEL รุ่น Flap Bag มูลค่า 246,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 900 ทรูพอยท์ = 200 สิทธิ์ ลุ้นรับ กระเป๋า CHANEL รุ่น Flap Bag มูลค่า 246,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์