ข้อมูลร้าน ช.ชัยเจริญ หอยทอด ผัดไทย

ข้อมูลร้าน ช.ชัยเจริญ หอยทอด ผัดไทย

1300/245ก ถ.เทศบาล 8 ซอย 4 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000