ข้อมูลร้าน บังแวน้ำอ้อยสด (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน บังแวน้ำอ้อยสด (จ.สงขลา)

13/64 บ้านพุทเตี้ยว ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา 90320

66-929717900