ข้อมูลร้าน บัวลอยไข่หวาน

ข้อมูลร้าน บัวลอยไข่หวาน

72/449 ซอย ศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170