ข้อมูลร้าน คนละยำ

ข้อมูลร้าน คนละยำ

1116/1 ถ. นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300