ไทม์ เดคโค ช็อป

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ค รับส่วนลดเพิ่ม 10 % (ใช้กับสินค้าลดสูงสุด 50% เฉพาะ Brand ที่ร่วมรายการ )

ลูกค้าทรูแบล็ค
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูเรด รับส่วนลดเพิ่ม 5 % (ใช้กับสินค้าลดสูงสุด 50% เฉพาะ Brand ที่ร่วมรายการ )

ลูกค้าทรูเรด
รับสิทธิ์