ข้อมูลร้าน ครัวฮาลาลนูรียะฮ์ (จ.ชลบุรี)

ข้อมูลร้าน ครัวฮาลาลนูรียะฮ์ (จ.ชลบุรี)

16/13 ม.6 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000