ข้อมูลร้าน เฉาก๊วย เต็งหนึ่ง (จ.ชลบุรี)

ข้อมูลร้าน เฉาก๊วย เต็งหนึ่ง (จ.ชลบุรี)

เฉาก๋วยเต็งหนึ่ง ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230

66-907371799