ข้อมูลร้าน ริมไร่ คอฟฟี่

ข้อมูลร้าน ริมไร่ คอฟฟี่

251 ม.1 ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130