ข้อมูลร้าน เจ๊ปิ่น เป็ดพะโล้

ข้อมูลร้าน เจ๊ปิ่น เป็ดพะโล้

ใต้ทางด่วนงามวงค์วาน 21 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000