ข้อมูลร้าน เจ๊ต่าย ไก่สด (จ.นครสวรรค์)

ข้อมูลร้าน เจ๊ต่าย ไก่สด (จ.นครสวรรค์)

33/3 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180