ข้อมูลร้าน ข้าวมันไก่ พรประทีป (จ.เพชรบุรี)

ข้อมูลร้าน ข้าวมันไก่ พรประทีป (จ.เพชรบุรี)

ตลาดไพบูลย์ ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

66-830309115