โรงพยาบาลพระรามเก้า

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูลด 150 บาท บริการ VDO CALL ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางออนไลน์ Telemedicine แบบครบวงจร

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลด 15% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้น ห้อง CCU , ICU)

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลด 10% ค่ายา (ยกเว้น ยารายการพิเศษ)

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูลด 10% ค่า LAB (ยกเว้น LAB รายการพิเศษ)

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูลด 150 บาท บริการ VDO CALL ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางออนไลน์ Telemedicine แบบครบวงจร

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลด 15% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้น ห้อง CCU , ICU)

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลด 10% ค่ายา (ยกเว้น ยารายการพิเศษ)

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

บทความที่คล้ายกัน