โรงพยาบาลพระรามเก้า

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูลด 150 บาท บริการ VDO CALL ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางออนไลน์ Telemedicine แบบครบวงจร ใช้ 0 ทรูพอยท์

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูลด 15% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้น ห้อง CCU , ICU) ใช้ 0 ทรูพอยท์

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูลด 10% ค่ายา (ยกเว้น ยารายการพิเศษ) ใช้ 0 ทรูพอยท์

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูลด 10% ค่า LAB (ยกเว้น LAB รายการพิเศษ) ใช้ 0 ทรูพอยท์

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูลด 150 บาท บริการ VDO CALL ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางออนไลน์ Telemedicine แบบครบวงจร ใช้ 0 ทรูพอยท์

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูลด 15% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้น ห้อง CCU , ICU) ใช้ 0 ทรูพอยท์

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูลด 10% ค่ายา (ยกเว้น ยารายการพิเศษ) ใช้ 0 ทรูพอยท์

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

บทความที่คล้ายกัน