สิทธิประโยชน์

  ลูกค้าทรู ฟรี 1 ชิ้น เมื่อซื้อเครื่องที่ร่วมรายการ 1 ชิ้น

  ลูกค้าทรู
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ลด 10% เมื่อซิ้อสินค้าที่ร่วมรายการ

  ลูกค้าทรู
  รับสิทธิ์