ข้อมูลร้าน ข้าวต้มศาลพระภูมิ

ข้อมูลร้าน ข้าวต้มศาลพระภูมิ

16/1-4 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310