ข้อมูลร้าน ข้าวมันไก่เมืองนนท์

ข้อมูลร้าน ข้าวมันไก่เมืองนนท์

506/8หมู่1 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130