ข้อมูลร้าน ขนมครกเจ๊โส (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน ขนมครกเจ๊โส (จ.สงขลา)

5/48 ถ.นิพัทธิ์สงเคระห์1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

66-869556229