ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเนื้อบ้านเนิน

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเนื้อบ้านเนิน

385/15 ถนน อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700