เอสแอนด์พี@ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ค ทรูเรด ใช้ 99 ทรูพอยท์ แลกรับส่วนลด 50.- สำหรับคุกกี้ขนาด 72g 4 รสชาติ ได้แก่ คริสปี้ไลท์, คุกกี้คลาสสิครสเนย, นม, คุกกี้คิดส์ 72g 4 รสชาติ

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ใช้ 39 ทรูพอยท์ แลกรับส่วนลด 20.- สำหรับคุกกี้ขนาด 72g 4 รสชาติ ได้แก่ คริสปี้ไลท์, คุกกี้คลาสสิครสเนย, นม, คุกกี้คิดส์ 72g 4 รสชาติ

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ค ทรูเรด ใช้ 99 ทรูพอยท์ แลกรับส่วนลด 50.- สำหรับคุกกี้ขนาด 72g 4 รสชาติ ได้แก่ คริสปี้ไลท์, คุกกี้คลาสสิครสเนย, นม, คุกกี้คิดส์ 72g 4 รสชาติ

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ใช้ 39 ทรูพอยท์ แลกรับส่วนลด 20.- สำหรับคุกกี้ขนาด 72g 4 รสชาติ ได้แก่ คริสปี้ไลท์, คุกกี้คลาสสิครสเนย, นม, คุกกี้คิดส์ 72g 4 รสชาติ

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

บทความที่คล้ายกัน