ข้อมูลร้าน จำเริญ ปลาทอด (จ.นครสวรรค์)

ข้อมูลร้าน จำเริญ ปลาทอด (จ.นครสวรรค์)

156/7 ม.3 ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220

66-863512515