ข้อมูลร้าน พักก่อน coffee and tea

ข้อมูลร้าน พักก่อน coffee and tea

5/2 ม.8 ต.บึง ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230