ข้อมูลร้าน ZEN CAFE (จ.เชียงใหม่)

ข้อมูลร้าน ZEN CAFE (จ.เชียงใหม่)

188 ม.8 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

66-884306648