สิทธิประโยชน์

  ลูกค้าทรูแบล็ค และ ลูกค้าทรูเรด ฟรี เบเกอรี่ 1 ชิ้น เมื่อทานครบ 500 บาท

  ทรูแบล็ค/ทรูเรด
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ลด 10% เมื่อทานครบ 300 บาท

  ลูกค้าทรู
  รับสิทธิ์