กาแฟดอยขุน (จ.แม่ฮ่องสอน)

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ค และ ลูกค้าทรูเรด ฟรี เบเกอรี่ 1 ชิ้น เมื่อทานครบ 500 บาท

ทรูแบล็ค/ทรูเรด
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลด 10% เมื่อทานครบ 300 บาท

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์