ข้อมูลร้าน น้ำเต้าหู้ เพื่อสุขภาพ ปาท่องโก๋ไส้ระเบิด

ข้อมูลร้าน น้ำเต้าหู้ เพื่อสุขภาพ ปาท่องโก๋ไส้ระเบิด

165/1-2 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700