ข้อมูลร้าน วัดประดิษฐาราม(ไสหร้า) พ่อท่านนวล

ข้อมูลร้าน วัดประดิษฐาราม(ไสหร้า) พ่อท่านนวล

233 หมู่ 1 ต.บางรูป อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240