ข้อมูลร้าน อาวน์ ชา @เก็ตโฮ่

ข้อมูลร้าน อาวน์ ชา @เก็ตโฮ่

26/9 ม.1 ถนน วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120