ข้อมูลร้าน กลมกรอบ

ข้อมูลร้าน กลมกรอบ

143/4 ม.4 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000