ข้อมูลร้าน น้ำอ้อยคั้นสด 100% (จ.เชียงราย)

ข้อมูลร้าน น้ำอ้อยคั้นสด 100% (จ.เชียงราย)

185 ม.4 ถ.เชียงราย-เทิง (หน้าที่ว่าการอำเภอเทิง) ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

66-618145022