ข้อมูลร้าน -

ข้อมูลร้าน -

155/30 เจ็ดยอด-อยู่เย็น ซอย 10 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300