ข้อมูลร้าน ต้อย ผัดไทย ราดหน้า หอยทอด (จ.นครราชสีมา)

ข้อมูลร้าน ต้อย ผัดไทย ราดหน้า หอยทอด (จ.นครราชสีมา)

1232 ถนนสนามกีฬากลาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

66-903635330