ข้อมูลร้าน ข้าวเหนียวมะม่วง (จ.ศรีสะเกษ)

ข้อมูลร้าน ข้าวเหนียวมะม่วง (จ.ศรีสะเกษ)

3 ม.12 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230

66-954909131